2012-02-27

Getallepatrone

Getallepatrone verwys na getalle waar die ontbrekende getal voorspel kan word op grond van die patroon van die gegewe getalle.

Wat het ek hier bo nou eintlik probeer sĂȘ?

Kom ek verduidelik met 'n paar voorbeelde:

1. Voltooi die volgende getallepatrone (Sien jy dat dit moontlik is om die volgende getalle te voorspel "uit te werk"?):
  • 10; 20; 30; 40; ___; ___
  • 2; 4; 8; 16; 32; ___; ___
  • 120; 105; 90; 75; ___; ___
  • 16; 17; 21; 30; 46; ___; ___
2. Verduidelik die verskil tussen 'n ry en 'n kolom:
  • 'n Ry verwys na getalle wat langs mekaar geskryf word (horisontaal).
  • Getalle wat onder mekaar geskryf word (Vertikaal) word 'n kolom genoem. 
3. Voorbeelde in 'n tabel:

n 6 23 9 16 ? 29 ?
  n + 7     13       30       ?       23       10        ?     ?
 n × 3 18 69 27 ? 9 ?    42  

4. Nog voorbeelde om seker te maak jy is op die regte pad.

b    1       2       3       4       5       6       7       8       9   
  b + 2 

5

  4b 
 3b + 5 


17
  b / 2
  5b - 4  1  3b + 4b 

49

 46- 4b

* b/2 = b gedeel deur 2

As jy hierdie onder die knie het, is dit lekker om sulke somme te kry, want dis eintlik MAKLIK - as jy weet wat om te doen!

Vir enige bydraes of navrae, kontak my gerus:
wiskunde[at]iburst.co.za 


No comments:

Post a Comment