2015-05-28

Getalbegrip en Plekwaarde

Plekwaarde

Heelgetalle
 • E = Ene (1)  of  (1 x 1)                                                
 • T = Tiene (10)  of  (1 x 10) of (101)                          
 • H = Honderde (100)  of  (10 x 10) of (102 )             
 • D = Duisende (1 000)  of  (10x10x10) of (103 )
 • TD = Tien Duisende (10 000)  of  (10x10x10x10) of (104)
 • HD = Honderd Duisende (100 000)  of  (10x10x10x10x10) of (105 )
 • M = Miljoene (1 000 000)  of  (10x10x10x10x10x10) of (106 )
Desimale Breuke
 • t = tiendes  (0,1 of  1/10 )
 • h = honderdstes  (0,01 of  1/100 )
 • d = duisendstes  (0,001 of 1/1000 )
Getalwaarde 
Hoeveel is die waarde van die syfer.
 • Bv. Wat is die getalwaarde van die onderstreepte syfer: 1 256
 • Dit is 5 x 10 = 50


Hersiening: Skryf die Plekwaarde en die Getalwaarde van die onderstreepte syfers

Voorbeeld:

              HTE                          Plekwaarde                        Getalwaarde

                862              =              T    /   TIENE  )                         6H  /  600  / Ses Honderd

1.)        7 258               =          _____  / ______                _____ /  ________ / ________
2.)        628                  =          _____ / ______                 _____ /  ________ / ________
3.)        9 454               =          _____ / ______                 _____ /  ________ / ________
4.)        947                  =          _____ / ______                 _____ /  ________ / ________
5.)        47 079             =          _____ / ______                 _____ /  ________ / ________