2012-05-29

Desimale Breuke: Vermenigvuldiging en deling met magte van 10

As jy desimale breuke moet vermenigvuldig of deel met 10 of magte van 10, ontstaan daar altyd verwarring oor waarheen om die komma te skuif.

Kyk na die voorbeelde en jy sal sien wat ek bedoel:

1,34 x 10 = 13,4
2,54 x 100 = 254
3,45÷ 10 = 0,345
23,56 ÷ 100 = 0,2356

Hier moet jy nou net kophou en onthou eintlik skuif jy nie die komma nie, maar dis syfers wat groter of kleiner raak. M.a.w sy plekwaarde skuif.

2 ene x 10 = 20 ene = 2 tiene
5 tiene x 100 = 500 tiene = 50 honderde = 5 duisende (50 x 100 = 5 000)
1 tiende x 10 = 1 een ( 110 x 10 = 1010  = 1)

kom ons gee 'n paar voolbeelde waar ek deel:

3 tiene ÷ 10 = 3 (30 ÷ 10 = 3 OF 30 x 110  = 3010 = 3)
2 ene ÷ 100 = 0,02 ( 2 ÷ 100 = 0,02 OF  2 x 1100 = 2100 = 0,02)

As jy hierdie wat ek hier onder skryf gaan begryp en verstaan, behoort maal en deel van desimale breuke nooit 'n probleem te wees nie:


÷ 10 is dieselfde as x   110    

÷ 100 is dieselfde as x 1100

÷ 1 000 is dieselfde as x 11000

NB!!!!!!

No comments:

Post a Comment