2012-04-18

Algebra: Basiese reëls

As jy die volgende basiese reëls kan, sal dit beslis baie help met jou bewerkings wanneer jy Algebra doen.

          Reël                  Voorbeeld                                 
 a + b = b + a  20 + 6 = 6 + 20
 a x b = b x a  6 x 8 = 8 x 6
 a + (b + c) = (a + b) + c       5 + (7 + 2) = (5 + 7) + 2
 a x (b x c) = (a x b) x c  4 x (12 x 2) = (4 x 12) x 2
 a(b + c) = a x b + a x c  4(3 + 7) = 4 x 3 + 4 x 7 (onthou volgorde van bewerkings)
 a + 0 = a  354 + 0 = 354
 a x 1 = a  122 x 1 = 122
 a x b = ab  20 x 4 = (20)(4)


Kom ons kyk bietjie na reëls rondom negatiewe getalle. Moet nou nie bekommerd raak as jy nie onmiddelik verstaan nie. Ek sal later weer verduidelik aan die hand van 'n paar voorbeelde

          Reël                    Voorbeeld   
 (- 1) a = - a                  (-1) (12) = -12
 (- 1) (- a) = a               (- 1) (-5) = - 5                       
 - (a + b) = (- a) + (- b)                   - (4 + 5) = (- 4) + (- 5) = - 9

Wat van 0 (nul)? Hier is 'n paar reëls ten opsigte van bewerkings met 0.

           Reël                                 Verduideliking
 a + 0 =  a en a - 0 = a   As jy nul by 'n getal bytel of aftrek, is die antwoord die getal.   
 a x 0 = 0 x a = 0  Nul vermenigvuldig met enige getal is gelyk aan nul.
 0 ÷ a = 0  Nul gedeel deur enige getal is gelyk aan nul.
 a ÷ 0 = dit bestaan nie  Jy kan nie deur nul deel nie. (Ongedefiniëerd)
 As a x b = 0, dan is  Of a = 0 of b = 0 of beide a en b = 0
No comments:

Post a Comment